ALWAYS NEW! 

" นิวมีการอัพเดทเทคนิคอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ทันสมัยและได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่า"

OUR SERVICE

บริการฝังสีปาก

LIP PACKAGE ฝังสีปาก

BROWS PACKAGE ฝังสีคิ้ว

LINER PACKAGE ฝังสีขอบตา

MASTER CLASS คอร์สเรียน